جلسه با مدیران و معاونان اداره حیط زیست شهرستان کرمان

    جلسه ای با مدیر و معاونان اداره محیط زیست شهرستان کرمان برگزار شد و در خصوص موضوعات مرتبط همکاری و تعامل با سازمان مذکور انجام شد.

جلسه با رئیس هیأت مدیره شرکت نمایشگاهی توسعه تجارت ارت

  جلسه ای  با رئیس هیأت مدیره شرکت نمایشگاهی توسعه تجارت ارت آقای امیرتیموری در خصوص برگزاری نمایشگاه معدن انجام شد و  هماهنگی لازم برای برگزاری این نمایشگاه صورت پذیرفت.

نمایشگاه بین المللی معدن صنایع معدنی ماشین آلات راه سازی و تجهیزات وابسته

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

معرفی مدیرعامل جدید نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق

طی آیینی دکتر محمدجواد مقبلی قرایی بعنوان مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق معرفی و از خدمات مهندس صاحب قدم لطفی تقدیر بعمل آمد.  مقبلی قرایی در این جلسه گفت: به کار تیمی اعتقاد دارم و تلاش می کنم با همکاری همه کارکنان و برگزارکنندگان  نمایشگاه را به جایگاهی برسانیم که در تراز دیار حاج  قاسم سلیمانی باشد. صاحب قدم لط...

نمایشگاه بین المللی خودرو

نمایشگاه زنجیره تأمین فولاد، مس، ماشین آلات و تجهیزات وابسته و فلزات آهنی و غیرآهنی

نمایشگاه تخصصی الکامپ ( الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک)

نمایشگاه تخصصی صنعت برق،آب،فاضلاب و انرژی های تجدید پذیر

نمایشگاه تخصصی سرمایشی،گرمایشی و تأسیسات ساختمان