تلفن: 32229490-034

فکس: 32229460-034

ایمیل: info@kermanfair.com

آدرس: کرمان، کیلومتر 12 بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، رو به روی شهرک صنعتی شماره 2