شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق (سهامی خاص) در تاریخ 1385/06/20 طی شماره 7522 در اداره ثبت شرکت های کرمان به ثبت رسیده است. در بدو تاسیس و فعالیت شرکت پروژه احداث محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق در کیلومتر 12بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی رو بروی شهرک صنعتی شماره 2 (خضرا) دستور کار قرار گرفت.