استان کرمان با تولید 10 میلیون تن پیشتاز در صنعت فولاد است.هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی قابلیت های بسیار در استان کرمان می باشد و با توجه به پتانسیل و قابلیت های معدنی بالایی که در استان کرمان وجود دارد با بهره مندی از منابع اولیه بسیار در صنعت فولاد کشور پیشتازمی باشد.حدود یکصد شرکت داخلی و نمایندگی شرکت های خارجی در فضای 7 هزار متر مربعی این نمایشگاه حضور دارند،بر اساس آمارهای منتشره مرکز ایران 4/7 ارزش افزوده معادن کل کشور مربوط به کرمان می باشد.همچنین با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده در سطح استان،بالغ بر 80 درصد ذخایر عمده کشف شده در حوزه مواد معدنی سنگ آهن،کرومیت،مس و ذغال سنگ است.پتانسیل موجود در استان کرمان مناسب برای رشد و توسعه صنایع فولادی و معدنی در این استان است و به زودی استان کرمان با تولید 10 میلیون تن شمش فولاد به قطب فعالیت فولاد کشور تبدیل خواهد شد.