در این جلسه آقای مقبلی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق گزارشی از اقدامات و برنامه های شرکت ارائه و خواستار تعامل بیشتر دو مجموعه همکار در راستای تحول در صنعت نمایشگاهی و بازرگانی استان شدند.
در ادامه جلسه آقای مهندس حسینی نژاد با آرزوی موفقیت برای مجموعه مدیریتی شرکت، مواردی را درخصوص توسعه برنامه ها و نمایشگاه ها ارائه دادند. همچنین در این جلسه آقایان خسروی و قوام معاونین اداره کل صمت استان در صحبت هایی بر آمادگی کامل در جهت توسعه تعاملات و همکاری تاکید داشتند.