در این دیدار چند ساعته که با حضور دکتر علیخانی مدیرعامل و مدیران ارشد صندوق بازنشستگی مس همراه بود ضمن بازدید از مجموعه سایت نمایشگاهی بین المللی جنوبشرق و گزارشی از اقدامات انجام شده در گذشته و برنامه های توسعه فضای نمایشگاهی، برگزاری حداقل 22عنوان نمایشگاه در سال جاری، جذب سرمایه گذاری در خصوص ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری توسط محمد جواد مقبلی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق ارائه شد. ایشان در گزارش خود ضمن برشمردن فرصت های بی نظیر این سایت نمایشگاهی و تفریحی در غرب شهر کرمان، و کارهایی که متاسفانه در سنوات گذشته صورت نگرفته است خواستار معطوف شدن حمایت های صندوق از طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری این شرکت شد. در  این دیدار دکتر احد علیخانی بیان داشتند نمایشگاه بین‌المللی کرمان یکی از ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی منطقه است و می‌تواند نقش به سزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه همه‌جانبه استان کرمان داشته باشد؛ اما متأسفانه تاکنون به طور کامل از این ظرفیت استفاده نشده است . ایشان تاکید داشتند “نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان باید پیشران و محرک تولید داخلی با مشارکت مردم باشد”  که مقرر شد نمایشگاه تخصصی با محویت شعار سال و مشارکت مجموعه های تخصصی و بزرگ استان برگزار گردد