در جلسه ای که روز دوشنبه 7 آذر ماه در محل شرکت برگزار شد، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در خصوص برنامه های پیش رو به همفکری و تبادل نظر پرداختند. فیروزی مدیرعامل شرکت نمایشگاه ها در این جلسه ضمن بیان این موضوع که نمایشگاه ویترین اقتصادی استان است اضافه کرد: استان کرمان با توجه به اقلیم متنوع و پتانسیل بالایی که در زمینه های تاریخی و گردشگری دارد، نیازمند توجه ویژه در این بخش هاست و میتوان با تمرکز در سه محور اصلی صنعت و معدن، کشاورزی و میراث فرهنگی در جهت رشد استان قدم های موثری برداشت.
فیروزی با تاکید بر سابقه تاریخی کرمان و نقش موثر آن در فرهنگ و هنر کشور بیان داشت: قالی کرمان سرمایه فرهنگی این شهر است که در سال های اخیر با کم توجهی مواجه شده. نمایشگاه باید با حمایت از این هنر-صنعت، چرخه تولید آن را فعالتر کرده و فرصتی را جهت معرفی توانمندی ها و ظرفیت های مغفول مانده قالی کرمان در سراسر کشور فراهم آورد.