بهزاد فیروزی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق انتخاب شد. فیروزی با قبول این مسئولیت از اول آبان فعالیت خود را آغاز نمود.