نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان

گزارش نمایشگاه ها


مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوبشرق: برگزاری نمایشگاهها از نیمه دوم مردادماه بلامانع است

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاهها‌ی بین المللی جنوبشرق ، مهندس امیرحسین سعید مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوبشرق گفت: با هماهنگی های بعمل آمده و طبق برنامه نمایشگاههای مصوب  در تاریخ های مقرر ، با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار می شوند.

وی با بیان اینکه در نمایشگاههای برگزار شده قبلی هم کلیه پروتکل های بهداشتی را رعایت نمودیم ، اضافه کرد: با رعایت نکات بهداشتی از طرف بازدید کنندگان ، غرفه داران و مجریان برگزار کننده در نمایشگاههای قبلی توانستیم ، تمامی پروتکل های اعلام شده از سوی ستاد استانی کرونا و دانشگاه علوم پزشکی کرمان را به نحو مطلوب و در خور شان مردم دیار کریمان رعایت و در نمایشگاههای پیش رو نیز تمامی این موارد رعایت می شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوبشرق گفت:کلیه نمایشگاههایی که در تقویم نمایشگاه مصوب شده اند ، در تاریخ مقرر برگزار می شوند و شرکت نمایشگاه با همکاری ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونا و دانشگاه علوم پزشکی تمامی مصوبات را رعایت می نماید ، تا رویداد نمایشگاهی پرباری را رقم بزنیم.

وی اطمینان داد که کلیه تصمیمات در شرکت نمایشگاهها در حوزه برگزاری بر مبنای مصوبات ستاد استانی مبارزه با کرونا است و شهروندان مطمئن باشند که تمامی مصوبات این ستاد در بحث برگزاری نمایشگاهها رعایت خواهد شد.در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ توسط : نمایشگاه جنوبشرق
شناسه خبر : 83