نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان

گزارش نمایشگاه ها


افتتاح نمایشگاه معدنی ، فرآوردهای معدنی و تجهیزات وابسته

هشتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری موادمعدنی و تجهیزات وابسته به همراه ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی شروع به کار کرد.

این نمایشگاه از یکم تا چهارم تیرماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق کرمان دایر می باشد.افتتاح نمایشگاه معدنی ، فرآوردهای معدنی و تجهیزات وابسته
افتتاح نمایشگاه معدنی ، فرآوردهای معدنی و تجهیزات وابسته
افتتاح نمایشگاه معدنی ، فرآوردهای معدنی و تجهیزات وابسته
افتتاح نمایشگاه معدنی ، فرآوردهای معدنی و تجهیزات وابسته
افتتاح نمایشگاه معدنی ، فرآوردهای معدنی و تجهیزات وابسته
افتتاح نمایشگاه معدنی ، فرآوردهای معدنی و تجهیزات وابسته
افتتاح نمایشگاه معدنی ، فرآوردهای معدنی و تجهیزات وابسته
افتتاح نمایشگاه معدنی ، فرآوردهای معدنی و تجهیزات وابسته
افتتاح نمایشگاه معدنی ، فرآوردهای معدنی و تجهیزات وابسته
افتتاح نمایشگاه معدنی ، فرآوردهای معدنی و تجهیزات وابسته

در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ توسط : نمایشگاه جنوبشرق
شناسه خبر : 75