نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان

گزارش نمایشگاه ها


بازدید عوامل شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان از هجدهمین نمایشگاه کتاب

بازدید جناب آقای دکتر نمازی زاده مدیرعامل محترم شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان، آقای مهندس حمید بابایی عضو محترم هیات مدیره شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان، جناب مهندس خضرایی معاونت محترم برنامه ریزی و امور شرکتها شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان به همراه هیات همراه، از هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان واقع در شرکت نمایشگاههای جنوبشرقبازدید عوامل شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان از هجدهمین نمایشگاه کتاب

در تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ توسط : نمایشگاه جنوبشرق
شناسه خبر : 57