نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان

گزارش نمایشگاه ها


تاريخ برگزاری هفدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان كرمان قطعی شد

هفدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان كرمان از تاريخ ٥ لغايت ٨ شهريور ماه ١٣٩٨ در محل نمايشگاههاي بين المللي جنوبشرق برگزار مي گردد مجري برگزاري : شركت نمايشگاهها وهمايشهاي هفتواد شماره تماس : ٠٣٤٣٢٤٧٨٤١٤در تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ توسط : نمایشگاه جنوبشرق
شناسه خبر : 34