نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان

گزارش نمایشگاه ها


بازديد پرشور مردم كرمان از نمايشگاه گل و گياه كرمان

در ٤ روز برگزاري نمايشگاه گل وگياه كرمان اين نمايشگاه همانند دوره هاي قبل با استقبال پرشور مردم كرمان روبرو شدبازديد پرشور مردم كرمان از نمايشگاه گل و گياه كرمان
بازديد پرشور مردم كرمان از نمايشگاه گل و گياه كرمان
بازديد پرشور مردم كرمان از نمايشگاه گل و گياه كرمان
بازديد پرشور مردم كرمان از نمايشگاه گل و گياه كرمان

در تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ توسط : نمایشگاه جنوبشرق
شناسه خبر : 32