نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان

گزارش نمایشگاه ها


عید سعید قربان مبارک

عید سعید قربان، جلوه گاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت.

عید قربان، یعنی فدا کردن همه «عزیزها» در آستان «عزیزترین» و گذشتن از همه وابستگی ها به عشق مهربان ترین .در تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ توسط : نمایشگاه جنوبشرق
شناسه خبر : 120