نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان


نخستین نمایشگاه نهضت تولید، بومی سازی و صادرات

نخستین نمایشگاه نهضت تولید، بومی سازی و صادرات

مجری: شرکت نمایشگاهی توسعه تجارت ارت
شماره تماس : 32729579 -034 / 91015910 -034 / 91305910 -021

سال: 99
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 14 تا 17 اسفندماه