نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان


پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی ، فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی

پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی ، فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی

مجری:
شماره تماس :

سال: 1397
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 3لغایت ۶ تیرماه


نمایشگاه مبلمان خانگی

نمایشگاه مبلمان خانگی

مجری:
شماره تماس :

سال: 1397
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 25لغایت ۲۹ تیرماه


نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

مجری:
شماره تماس :

سال: 1397
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 6 لغایت ۹ شهریور


نمایشگاه عرضه مستقیم تولیدات صنایع استان کرمان

نمایشگاه عرضه مستقیم تولیدات صنایع استان کرمان

مجری:
شماره تماس :

سال: 1397
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 15 لغایت ۱۸ شهریور


نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب

مجری:
شماره تماس :

سال: 1397
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 19 لغایت ۲۵ آبانماه


نمایشگاه تخصصی تکنولوژی های نوین کشاورزی ،صنایع تبدیلی و کشت گلخانه ای و دام طیور نمایشگاه تخصصی خشکبار ، گیاهان دارویی ، صنایع بسته بندی

نمایشگاه تخصصی تکنولوژی های نوین کشاورزی ،صنایع تبدیلی و کشت گلخانه ای و دام طیور نمایشگاه تخصصی خشکبار ، گیاهان دارویی ، صنایع بسته بندی

مجری:
شماره تماس :

سال: 1397
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 20 لغایت ۲۳ آذرماه


نمایشگاه تخصصی زنجیره تامین فولاد

نمایشگاه تخصصی زنجیره تامین فولاد

مجری:
شماره تماس :

سال: 1397
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 25 لغایت ۲۸ دی ماه


نمایشگاه مبلمان خانگی

نمایشگاه مبلمان خانگی

مجری:
شماره تماس :

سال: 1397
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 8 لغایت ۱۲ بهمن ماه


نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

مجری:
شماره تماس :

سال: 1397
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 23بهمن ماه لغایت ۲۹ بهمن ماه


نمایشگاه گل وگیاه خدمات شهری

نمایشگاه گل وگیاه خدمات شهری

مجری:
شماره تماس :

سال: 1397
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 6لغایت ۱۰ اسفند ماه


نمایشگاه لوازم خانگی

نمایشگاه لوازم خانگی

مجری:
شماره تماس :

سال: 1397
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 20 لغایت 24 اسفند ماه