نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان


نمایشگاه تخصصی گردشگری صنایع دستی

نمایشگاه تخصصی گردشگری صنایع دستی

مجری:
شماره تماس :

سال: 1395
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 20-24 اردیبهشت


نمایشگاه تخصصی معدن سنگهای تزئینی و تجهیزات وابسته -ماشین آلات معدنی و راهسازی

نمایشگاه تخصصی معدن سنگهای تزئینی و تجهیزات وابسته -ماشین آلات معدنی و راهسازی

مجری:
شماره تماس :

سال: 1395
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 22-25 تیر


نمایشگاه تخصصی کاشی سرامیک چینی آلات لوله واتصالات

نمایشگاه تخصصی کاشی سرامیک چینی آلات لوله واتصالات

مجری:
شماره تماس :

سال: 1395
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: شهریور


نمایشگاه تخصصی لوستر وچراغهای تزئینی نمایشگاه تخصصی فرش دستباف

نمایشگاه تخصصی لوستر وچراغهای تزئینی نمایشگاه تخصصی فرش دستباف

مجری:
شماره تماس :

سال: 1395
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 17-21 شهریور


نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

مجری:
شماره تماس :

سال: 1395
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 9- 6 مهر


نمایشگاه تخصصی کتاب

نمایشگاه تخصصی کتاب

مجری:
شماره تماس :

سال: 1395
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 23-29 آبان


نمایشگاه تخصصی تکنولوژی های نوین کشاورزی صنایع تبدیلی و کشت گلخانه ای، دام و طیور

نمایشگاه تخصصی تکنولوژی های نوین کشاورزی صنایع تبدیلی و کشت گلخانه ای، دام و طیور

مجری:
شماره تماس :

سال: 1395
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 27- 23 آذر


نمایشگاه تخصصی خودرو

نمایشگاه تخصصی خودرو

مجری:
شماره تماس :

سال: 1395
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 10- 7 دی ماه


نمایشگاه تخصصی آب برق فاضلاب و انرژیهای نو

نمایشگاه تخصصی آب برق فاضلاب و انرژیهای نو

مجری:
شماره تماس :

سال: 1395
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 8- 5 بهمن


نمایشگاه تخصصی کامپیوتر ،الکترونیک وسیستمهای مخابرات

نمایشگاه تخصصی کامپیوتر ،الکترونیک وسیستمهای مخابرات

مجری:
شماره تماس :

سال: 1395
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 13-16 بهمن


نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی فرش و منسوجات

نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی فرش و منسوجات

مجری:
شماره تماس :

سال: 1395
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 29- 25بهمن