نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان


نمایشگاه دستاوردهای بانوان

نمایشگاه دستاوردهای بانوان

مجری:
شماره تماس :

سال: 1394
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 24 – ۲۸ فروردین


نمایشگاه کاشی سرامیک و لوازم بهداشتی بهداشتی ساختمان

نمایشگاه کاشی سرامیک و لوازم بهداشتی بهداشتی ساختمان

مجری:
شماره تماس :

سال: 1394
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 16- 20 مرداد


نمایشگاه معدن ،گلگهر سیرجان و صنایع مس ایران

نمایشگاه معدن ،گلگهر سیرجان و صنایع مس ایران

مجری:
شماره تماس :

سال: 1394
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 6- 10 شهریور


سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

مجری:
شماره تماس :

سال: 1394
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 6- 10 شهریور


نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی و مذهبی

نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی و مذهبی

مجری:
شماره تماس :

سال: 1394
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 16 – ۲۲ آبان


پانزدهمین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر و ماشین آلات اداری و مخابرات و نرم افزا

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر و ماشین آلات اداری و مخابرات و نرم افزا

مجری:
شماره تماس :

سال: 1394
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 3- 6 آذر


هفتمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی ، دام و طیور و شیلات

هفتمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی ، دام و طیور و شیلات

مجری:
شماره تماس :

سال: 1394
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 9 – ۱۲ دی


ششمین نمایشگاه تخصصی خودرو ، نیرو محرکه و قطعات سبک و سنگین

ششمین نمایشگاه تخصصی خودرو ، نیرو محرکه و قطعات سبک و سنگین

مجری:
شماره تماس :

سال: 1394
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 6- 9 بهمن


نمایشگاه صنایع دستی

نمایشگاه صنایع دستی

مجری:
شماره تماس :

سال: 1394
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 17-23 بهمن


نمایشگاه آب، برق و انرژی های نو

نمایشگاه آب، برق و انرژی های نو

مجری:
شماره تماس :

سال: 1394
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 27-30 بهمن


نمایشگاه بهاره

نمایشگاه بهاره

مجری:
شماره تماس :

سال: 1394
وضعیت: برگزارشد
تاریخ: 18-26 اسفند