نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان


نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، ماشین آلات و تجهیزات وابسته کرمان

نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، ماشین آلات و تجهیزات وابسته کرمان

مجری: شرکت نمایشگاهی توسعه تجارت ارت
شماره تماس : 32729579 -034 / 91015910 -034 / 91305910 -021

سال: 0
وضعیت: در حال پذیرش
تاریخ: 12 تا 15 تیرماه


نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

مجری: شرکت نوآوران مهر پژواک
شماره تماس : 03136520137-8، 03136516696 ، 09120334560 ، 09132135424

سال: 0
وضعیت: در حال پذیرش
تاریخ: 1 الی 4 تیرماه


نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

مجری: شرکت نوآوران مهر پژواک
شماره تماس : 03136520137-8، 03136516696 ، 09120334560 ، 09132135424

سال: 0
وضعیت: در حال پذیرش
تاریخ: 1 الی 4 تیرماه