شرکت نمایشگاه بین المللی جنوب شرق

نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان

اپلیکیشن نمایشگاه


اپلیکیشن نمایشگاه

نرم افزار راهنمای نمایشگاه بین المللی جنوب شرق طراحی و رونمایی شد، این اپلیکیشن به منظور ارتباط آسان بین بازدید کننده ها و غرفه داران ایجاد شده و خدمات متنوعی را به صورت رایگان ارائه می دهد

ویژگیهای عمومی

دسترسی آسان به اطلاعات نمایشگاه

راه های دسترسی به نمایشگاه

معرفی شرکتکننده ها و غرفه داران

بانک اطلاعاتی کامل

ویژگی های اختصاصی

درج رزومه شرکت کننده ها و غرفه داران

قابلیت جستجو بر اساس محصول به نام شرکت

جانمایی غرفه ها در نمایشگاه

ارائه خدمات متنوع تبلیغاتی

برای دانلود نرم افزار از لینک های زیر اقدام کنید