نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمانآخرین خبر ها

اطلاعیه
  • ادامه
اطلاعیه

نمایشگاه صنعت برق، مخابرات، آب و تاسیسات آب و فاضلاب برگزار می شود
  • ادامه
نمایشگاه صنعت برق، مخابرات، آب و تاسیسات آب و فاضلاب برگزار می شود

نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی برگزار می شود
  • ادامه
نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی برگزار می شود

رویدادهای پیش رو

نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی، چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

17الی 20 آذرماه-0

نمایشگاه صنعت برق، مخابرات، آب و تاسیسات آب و فاضلاب

نیمه دوم دی ماه-0