نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمانآخرین خبر ها

بیانیه مهندس امیرحسین سعید، مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوبشرق در خصوص پایان نمایشگاه خودرو کرمان
  • ادامه
بیانیه مهندس امیرحسین سعید، مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوبشرق در خصوص پایان نمایشگاه خودرو کرمان

حضور پررنگ بازدیدکنندگان، در روز پایانی نمایشگاه خودرو کرمان
  • ادامه
حضور پررنگ بازدیدکنندگان، در روز پایانی نمایشگاه خودرو کرمان

استقبال پرشور مردم از  نمایشگاه خودرو و قطعات وابسته کرمان
  • ادامه
استقبال پرشور مردم از نمایشگاه خودرو و قطعات وابسته کرمان

رویدادهای پیش رو

هفدهمین دوره نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی

۲۸بهمن لغایت ۲اسفند-98