نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمانآخرین خبر ها

مهندس امیرحسین سعید عضو هیات مدیره انجمن نمايشگاههاي ایران شد
  • ادامه
مهندس امیرحسین سعید عضو هیات مدیره انجمن نمايشگاههاي ایران شد

امیرحسین سعید مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق: ۸۵ غرفه از شرکت های مختلف معدنی، صنایع و تجهیزات وابسته سراسر کشور در این نمایشگاه حضور دارند
  • ادامه
امیرحسین سعید مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق: ۸۵ غرفه از شرکت های مختلف معدنی، صنایع و تجهیزات وابسته سراسر کشور در این نمایشگاه حضور دارند

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری کرمان: برگزاری نمایشگاه ها پل ارتباطی خوبی بین کارگزاران اقتصادی و بازارهای دنیا هستند
  • ادامه
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری کرمان: برگزاری نمایشگاه ها پل ارتباطی خوبی بین کارگزاران اقتصادی و بازارهای دنیا هستند

رویدادهای پیش رو

نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان(ادوات و ماشین آلات، نهادها، تجهیزات گلخانه ای و سیستم های آبیاری)

25 الی 28 آبان ماه-1400

نمایشگاه مبلمان منزل

26 لغایت 30 مهر-0