نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمانآخرین خبر ها

ثبت نام هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان آغاز شد
  • ادامه
ثبت نام هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان آغاز شد

بیانیه مهندس امیرحسین سعید، مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوبشرق در خصوص پایان نمایشگاه خودرو کرمان
  • ادامه
بیانیه مهندس امیرحسین سعید، مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوبشرق در خصوص پایان نمایشگاه خودرو کرمان

حضور پررنگ بازدیدکنندگان، در روز پایانی نمایشگاه خودرو کرمان
  • ادامه
حضور پررنگ بازدیدکنندگان، در روز پایانی نمایشگاه خودرو کرمان

رویدادهای پیش رو

ماشین الات معدنی و راه سازی - سنگ های تزئینی و صنایع وابسته

1 لغایت 4 تیر-99

گل و گیاه

تغییر تاریخ-99

مادر کودک و نوزاد

24 لغایت 27 تیر-99