نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمانآخرین خبر ها

تاريخ برگزاري هفدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان كرمان قطعي شد
  • ادامه
تاريخ برگزاري هفدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان كرمان قطعي شد

هفتمين نمايشگاه تخصصي بين المللي معدن و صنايع معدني كرمان
  • ادامه
هفتمين نمايشگاه تخصصي بين المللي معدن و صنايع معدني كرمان

بازديد پرشور مردم كرمان از نمايشگاه گل و گياه كرمان
  • ادامه
بازديد پرشور مردم كرمان از نمايشگاه گل و گياه كرمان

رویدادهای پیش رو

هفتمين نمايشگاه تخصصي بين المللي معدن و صنايع معدني كرمان

26 لغایت 29 خرداد-98