نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمانآخرین خبر ها

پیام تبریک مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق به مناسبت نوروز ۱۴۰۰
  • ادامه
پیام تبریک مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

نمایشگاه نهضت تولید، بومی سازی و صادرات با 50 غرفه گشایش یافت
  • ادامه
نمایشگاه نهضت تولید، بومی سازی و صادرات با 50 غرفه گشایش یافت

افتتاح نخستین نمایشگاه نهضت تولید و بومی سازی در کرمان
  • ادامه
افتتاح نخستین نمایشگاه نهضت تولید و بومی سازی در کرمان

رویدادهای پیش رو

نخستین نمایشگاه نهضت تولید، بومی سازی و صادرات

14 تا 17 اسفندماه -99