نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمانآخرین خبر ها

آغاز هفته دفاع مقدس گرامی باد
  • ادامه
آغاز هفته دفاع مقدس گرامی باد

تغییر تاریخ نمایشگاه تخصصی ساختمان
  • ادامه
تغییر تاریخ نمایشگاه تخصصی ساختمان

هفته دولت گرامی باد
  • ادامه
هفته دولت گرامی باد

رویدادهای پیش رو

نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، ماشین آلات و تجهیزات وابسته کرمان

17 الی 20 مهرماه-0

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

7 لغایت 10 مهرماه-0

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

7لغایت 10 مهرماه -0