نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمانآخرین خبر ها

بازدید نمایندگان محترم شهر کرمان از هجدهمین نمایشگاه کتاب
  • ادامه
بازدید نمایندگان محترم شهر کرمان از هجدهمین نمایشگاه کتاب

بازدید عوامل شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان از هجدهمین نمایشگاه کتاب
  • ادامه
بازدید عوامل شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان از هجدهمین نمایشگاه کتاب

بازدید پرشور دانش آموزان مدارس شهر کرمان، از هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان
  • ادامه
بازدید پرشور دانش آموزان مدارس شهر کرمان، از هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان

رویدادهای پیش رو

نهمین نمایشگاه خودرو ، قطعات و صنایع وابسته

15 لغایت 18 بهمن-98