در این دیدار آقای مقبلی ضمن برشمردن فرصت های سرمایه گذاری و عناوین متعدد نمایشگاهی شرکت، خواستار توجه هرچه بیشتر بخش رسانه و مطبوعات استان به این ظرفیت بی نظیر که بعنوان ویترین محصولات و ظرفیت های استان هست، شدند. آقای خدیشی نیز ضمن بیان رزومه کاری مجموعه خود در فضای رسانه ای و مطبوعاتی استان در زمینه گسترش همکاری ها قول مساعد دادند.