نمایشگاه تخصصی دانش بنیان از تاریخ 23  الی 26 مهرماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق برگزار شد.

متراژ واگذار شده در این نمایشگاه 3000  متر مربع بوده که 62% شرکت کننده ها از استان کرمان و 38% از سایر استان ها بوده اند. شرکت هایی از جمله شرکت ملی صنایع مس و گل گهر نیز در این نمایشگاه حضور داشته اند.